The Story Of ….

Lang geleden woonde er in een heel klein dorpje aan het einde van de wereld, en dan nog één keer rechts, een heel bijzonder meisje…

im-a-dreamer TimelockZij had iets dat vele mensen niet meer bezaten: een héle grote droom…

Een droom over liefde, geluk, vrede, geloof….
Een droom over erkennen en erkend worden…
Een droom over geven en gunnen…
Een droom over de rijkdommen der aarde…

Dit maakte haar tot een stralend wezen.
Zij wist niet beter of iedereen had een grote droom.
Ieder mens bekijkt het leven immers door zijn eigen ogen en denkt dus vanuit het eigen perspectief.

Het meisje ging op pad om haar droom te delen met de wereld om haar heen.

Tot haar grote verbazing werd ze keer op keer afgewezen. Niemand wilde met haar praten.
Ze begreep het niet.

Deze afwijzingen deden haar uitstraling geen goed. Ze werd doffer en doffer… grijs en grauw en zij loste helemaal op in de “grote grijze massa”…timelock buble
Haar droom was gestolen en daarmee ook haar levenslust.
Heel af en toe dacht zij met heimwee terug aan haar droom… hoe graag zij iets voor mensen had willen betekenen. Een zonnestraaltje op hun pad wilde zijn…

Tot op die bijzondere dag…

In een héél oud boekje, dat per toeval in haar handen kwam, las zij een verhaal over een dame die net als zij, een hele grote droom had.

Ook deze vrouw ontmoette droomdieven op haar pad, werd geconfronteerd met afgunst en jaloezie, kreeg te maken met ups en downs… Echter, wát er ook om haar heen gebeurde, zij blééf stralen en blééf in de wereld geloven.
Zij weigerde de onvoorwaardelijke liefde, die zij voor het leven en voor mensen voelde, los te laten.
Zij bleef vasthouden aan haar missie, haar levensdoel: anderen helpen het geluk in zichzelf te ontdekken, levens van anderen te verrijken.. zowel in geest als in geld.
Oh zeker, zij betaalde soms dure lessen… mensen waarin zij onvoorwaardelijk geloofde, die zij hielp en steunde, waar zij zich voor inzette. Juist uit deze groep hadden enkelen haar pijn gedaan, spraken ze laster of bespotten ze haar kostbare droom.
Zij gaf echter nooit op, zegende hen en ging door in het geloof dat er betere situaties voor in de plaats kwamen. En zo gebeurde het dat deze dame een machtig imperium bouwde…
Streng doch rechtvaardig gaf zij kansen aan eenieder die een kans nodig had.
Een ware zakenvrouw met het hart op de juiste plek.

timelock dream big 1Het meisje werd in haar hart geroerd door dit verhaal.
Zij besloot haar droom weer tot leven te wekken en de filosofie van de bijzondere dame te volgen.
Langzaam kreeg haar verdorde en grijze leven weer meer kleuren.
Ook zij begon mensen te helpen vanuit een onvoorwaardelijke liefde, een sterk geloof en een hart voor mensen.
Het bracht haar naar successen die zij aan anderen ook gunde… Echter zij moest leren en ontdekken dat niet iedereen het zelfde formaat droom had.
Dat niet ieder mens bereid was hetzelfde te doen en dezelfde onvermoeibare inzet te geven zoals zij dat deed. Dat leerde haar dat succes, hoe mooi dan ook, tevens een schaduwzijde kende.

Wederom begreep zij het niet.
Ze had alleen maar mensen geholpen, gaf liefde, gaf inzet en gunde het beste aan iedereen…
Hoe was het mogelijk dat er juist uit deze groep mensen waren die haar pijn deden? Ze kón hier niet mee omgaan, werd moe en ziek.
Niemand die haar steunde, niemand die haar werkelijk hielp. Het was heel eenzaam in een wereld van liefde geven en goed voor anderen zijn.

Tóch bleef ze uiteindelijk geloven in het goede van de mens, vasthoudend aan haar onvoorwaardelijke liefde.
Maanden van stilte omringden haar.
En op een goede dag, juist op het moment dat zij er klaar voor was haar droom voorgoed te begraven en op te geven wat ze in beweging had gezet, viel haar tijdens het opruimen van al haar herinneringen, per toeval, een héél oud boekje in haar handen… waarin zij een verhaal las over een dame die net als zij, een hele grote droom had.
Ook deze vrouw ontmoette droomdieven op haar pad, werd geconfronteerd met afgunst en jaloezie, kreeg te maken met ups en downs… Echter, wát er ook om haar heen gebeurde, zij blééf stralen en blééf in de wereld geloven.

Timelock optelsomTranen liepen over de wangen van het meisje toen zij besefte dat dit ook haar verhaal was. Opgeven? Nooit!
Ze begreep in één tel dat zij iedere dag opnieuw de kans kreeg om te kiezen.
Een keuze in álles…
Hoe te denken, hoe te handelen, hoe te voelen…
Beter of bitter, de enige, die deze keuze kon maken, was zijzelf.
De enige ,die verantwoordelijk was voor de omstandigheden om haar heen, was zijzelf,…

Ze stond op, rechtte haar rug, een grote glimlach brak door haar tranen heen en liet haar verfijnde gezichtje wederom stralen…

Ze zag ergens in de verte haar droom weer een beetje fonkelen.
Ze voelde de kracht van deze schittering terug in haar hart…

Ze had veel geleerd en geleden, en het was goed zo.
Nog één keer keek ze om en zegende haar verleden, om met veel vertrouwen haar blik op een succesvolle toekomst te richten.

Moraal: we kunnen ieder moment van de dag kiezen voor onze dromen en verlangens, voor succes en rijkdom, voor liefde en positivisme.

De dame uit het boekje heeft een succesverhaal geschreven dat ook jouw verhaal is, dat ook mijn verhaal is…
Dat ons leert dat er altijd een nieuwe dag is en altijd een nieuw begin en dat ons denken bepaalt hoe wij leven.

Ik wens je veel succes!
Uit het hart,

Geneviève M.